Aansoeke vir die 28 Julie vergadering is oop en sal op 7 Julie 2021 sluit.

Lees asseblief die aansoek riglyne voordat u die aansoekvorm voltooi.

Voltooi asseblief die vorm hier onder.

  • Hou die volgende dokumente gereed: Motiveringsbrief, Begroting en Nuutste Finansiële State. Al drie dokumente moet aangeheg word. Die aansoekvorm sal nie deurgaan indien u nie al drie dokumente aanheg nie.
  • Die maksimum grootte dokument wat gestuur kan word is 1.5MB. Vermy lang verslae en fotomateriaal.
  • BELANGRIKE NOTA: aansoekers se volledige finansiële state moet nie ouer as 12 maande wees nie en deur beide die ouditeur en direksie afgeteken wees. Indien die aansoeke nie hieraan voldoen nie, sal dit glad nie oorweeg word nie.
  • Indien u aansoek suksesvol gestuur is, sal u die boodskap 'Dankie, jou aansoek is gestuur. Kontak ons asb indien u binne 48 uur nie van ons gehoor het nie.' op die skerm sien.

* Alle velde wat met 'n * gemerk word vereis.

INSTANSIE

KONTAK PERSOON

REKENING BESONDERHEDE

Ons benodig u bankbesonderhede vir elektroniese oorbetalings.


FONDS DETAILS:

MOTIVERINGSDOKUMENTASIE

Hou asseblief u dokument grootte dop. Dokumente wat veel groter as 1.5MB is, kan veroorsaak dat die vorm nie korrek gestuur word nie.

Gee besonderhede rakende die sake waarvoor u aansoek doen om befondsing en motiveer (maksimum 3 bladsye). Dit is belangrik dat u ‘n doelgerigte aansoek skryf en nie bestaande Powerpoint-voorleggings of jaarblaaie gebruik nie.


Aanvaarbare dokument formaat: doc,docx,pdf.
Maksimum dokument grote: 2mb.


Gee ‘n begroting van die beoogde uitgawes, of kwotasies, waar toepaslik. (PDF-, Excel- of Word- formaat).


'n Afskrif van die jongste geouditeerde finansiële jaarstate (PDF-, Excel- of Word- formaat) moet aangeheg word.
U gee toestemming dat die prosessering van u persoonlike inligting onderworpe is aan ons POPIA beleid en dat u die PAIA beleid gelees het.


Indien u aansoek suksesvol gestuur is, sal u die boodskap 'Dankie, jou aansoek is gestuur.' op die skerm sien.