Voltooi asseblief die vorm hier onder.

  • Hou die volgende dokumente gereed: Motiveringsbrief, Begroting en Nuutste Finansiële State. Al drie dokumente moet aangeheg word. Die aansoekvorm sal nie deurgaan indien u nie al drie dokumente aanheg nie.
  • Die maksimum grootte dokument wat gestuur kan word is 1.5MB. Vermy lang verslae en fotomateriaal.
  • Indien u aansoek suksesvol gestuur is, sal u die boodskap 'Dankie, jou aansoek is gestuur. Kontak ons asb indien u binne 48 uur nie van ons gehoor het nie.' op die skerm sien.

* Alle velde wat met 'n * gemerk word vereis.

INSTANSIE

KONTAK PERSOON

REKENING BESONDERHEDE

Ons benodig u bankbesonderhede vir elektroniese oorbetalings.


FONDS DETAILS:

MOTIVERINGSDOKUMENTASIE

Hou asseblief u dokument grootte dop. Dokumente wat veel groter as 1.5MB is, kan veroorsaak dat die vorm nie korrek gestuur word nie.

Gee besonderhede rakende die sake waarvoor u aansoek doen om befondsing en motiveer (maksimum 3 bladsye). Dit is belangrik dat u ‘n doelgerigte aansoek skryf en nie bestaande Powerpoint-voorleggings of jaarblaaie gebruik nie.


Aanvaarbare dokument formaat: doc,docx,pdf.
Maksimum dokument grote: 2mb.


Gee ‘n begroting van die beoogde uitgawes, of kwotasies, waar toepaslik. (PDF-, Excel- of Word- formaat).


'n Afskrif van die jongste geouditeerde finansiële jaarstate (PDF-, Excel- of Word- formaat) moet aangeheg word.

Indien u aansoek suksesvol gestuur is, sal u die boodskap 'Dankie, jou aansoek is gestuur.' op die skerm sien.