Lees asseblief die aansoekriglyne voordat u die aansoekvorm voltooi.

Indien u instansie nog nooit voorheen deur die HJMNF befonds is nie en dit u eerste aansoek is, vergewis u van die riglyne van die fonds en maak seker dat u daaraan voldoen alvorens die aansoekvorm voltooi word. Voltooi dan die onderstaande vorm en aansoekbrief en heg alle stawende dokumente aan.

  • Voltooi die aansoekvorm en terugvoerverslag en hou die volgende dokumente gereed: begroting, nuutste finansiële state, en bewys van Afrikaans. Al 3 die dokumente moet aangeheg word. Die aansoekvorm sal nie deurgaan indien u nie al 3 dokumente aanheg nie.
  • Die maksimum grootte dokument wat gestuur kan word is 3.5MB. Vermy lang verslae en fotomateriaal.
  • BELANGRIKE NOTA: aansoekers se volledige finansiële state moenie ouer as 12 maande wees nie en deur beide die ouditeur en direksie afgeteken wees. Indien die aansoeke nie hieraan voldoen nie, sal dit glad nie oorweeg word nie.
  • Indien u aansoek suksesvol gestuur is, sal u die boodskap 'Dankie, jou aansoek is gestuur. Kontak ons asb indien u binne 48 uur nie van ons gehoor het nie.' op die skerm sien.

* Alle velde wat met 'n * gemerk word vereis.

ALGEMENE INLIGTING

KONTAK PERSOON

BANKBESONDERHEDE

Ons benodig u bankbesonderhede vir elektroniese oorbetalings.


FONDSWERWING:
FINANSIES

Aanvaarbare dokument formaat: doc,docx,pdf.
Maksimum dokument grootte: 2mb.


Gee ‘n begroting van die beoogde uitgawes, of kwotasies, waar toepaslik. (PDF-, Excel- of Word- formaat).
'n Afskrif van die jongste geouditeerde finansiële jaarstate (PDF-, Excel- of Word- formaat) moet aangeheg word.

Hou asseblief u dokument grootte dop. Dokumente wat veel groter as 1.5MB is, kan veroorsaak dat die vorm nie korrek gestuur word nie.

ORGANISASIE
ORGANISASIE PERSONEEL EN VRYWILLIGERS
HJMNF DONASIE WAARVOOR DAAR AANSOEK GEDOEN WORD

PROJEK(TE) WAARVOOR DAAR AANSOEK GEDOEN WORDU gee toestemming dat die prosessering van u persoonlike inligting onderworpe is aan ons POPIA beleid en dat u die PAIA beleid gelees het.


Indien u aansoek suksesvol gestuur is, sal u die boodskap 'Dankie, jou aansoek is gestuur.' op die skerm sien.